Tag Archives: Bộ điều khiển DYF2015A

Bộ điều khiển DYF2015A

Bộ điều khiển DYF2015A DY10 100Nm 25S K 0.025KW 0.5A 18Kg DY25 250Nm 25S K 0.04KW 0.65A 21Kg DY60 600Nm 25S K 0.12KW 0.9A 27Kg DY100 1000Nm 30/40S K/F 0.18KW 1.1/0.3A 39Kg DY160 1600Nm 30/40S K/F 0.25KW 1.5/0.6A 42Kg DY250 2500Nm 30/40S K/F 0.25KW 1.8/0.75A 48Kg DY400 4000Nm 40/50S K/F 0.55KW 3.2/1.4A 82Kg DY600 6000Nm […]