Bộ điều khiển DYF2015A

Bộ điều khiển DYF2015A

DY10 100Nm 25S K 0.025KW 0.5A 18Kg

DY25 250Nm 25S K 0.04KW 0.65A 21Kg

DY60 600Nm 25S K 0.12KW 0.9A 27Kg

DY100 1000Nm 30/40S K/F 0.18KW 1.1/0.3A 39Kg

DY160 1600Nm 30/40S K/F 0.25KW 1.5/0.6A 42Kg

DY250 2500Nm 30/40S K/F 0.25KW 1.8/0.75A 48Kg

DY400 4000Nm 40/50S K/F 0.55KW 3.2/1.4A 82Kg

DY600 6000Nm 40/50S K/F 0.55KW 3.7/1.8A 90Kg

DY800 8000Nm 40/50S K/F 0.75KW 4.1/2A 95Kg

DY1000 10000 Nm 40/50S K/F 0.75KW 4.8/2.5A 102Kg

DY1200 12000 Nm 40/50S K/F 1.1KW 5.5/2.8A 110Kg

DY1600 16000Nm 55S F 1.5KW 3.7A 185 Kg

DY2000 20000Nm 55S F 1.5KW 4.5A 203 Kg

DY3000 30000Nm 65S F 2.2KW 5.6A 227 Kg

DY4000 40000Nm 65S F 2.2KW 6.6A 245 Kg

DY5000 50000Nm 65S F 3KW 7.9A 270 Kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *