Contactor ABB

Contactor ABB Khởi động từ AX65-30-11-83 1SBL371074R8311 Khởi động từ AX65-30-11-84 1SBL371074R8411 Khởi động từ AX65-30-11-36 1SBL371074R3611 Khởi động từ AX65-30-11-80 1SBL371074R8011 Khởi động từ AX65-30-11-88 1SBL371074R8811 Khởi động từ AX65-30-11-85 1SBL371074R8511 Khởi động từ AX65-30-11-86 1SBL371074R8611 Khởi động từ AX80-30-11-81 1SBL411074R8111 Khởi động từ AX80-30-11-83 1SBL411074R8311 Khởi động từ AX80-30-11-84 1SBL411074R8411 Khởi động từ […]

Bộ điều khiển NFPM-80A

Bộ điều khiển NFPM-80A Bucher W2N22ON-6AB2-24VDC Eugen Seitz 1A37 (118.007.024P) Schmersal Holding KG S0071-00527 AZ 17/170-B1 L+B GEL2442KN1G3K150-E;S/N:0828000059 Bucher WEDS-43-J-6-V-1 24V DC HIDRACAR S.A. U003A27N1-AI DLK Ventilatoren GmbH 190858 2.2KW 2 polig 09-2844 Vahle 236015 SK-MSW-SWM/T-SKNB-PH-28 HAMMELMANN GmbH 00.05882.0007 EXSYS Vertriebs GmbH EX-1163HM hydac EDS348-5-400-000 E-T-A ESX10-TB-101-DC24V-0.5A Turck NI5-M12-Y1X-H1141 Nr:40103 SCANCON SCA24EX-A-360-AL-D-06X15-67-05-V-C(ex.2MC-EX) ADZ Modell: SMH […]

Bộ điều khiển UT32A-000-11-00

Bộ điều khiển UT32A-000-11-00 Model Suffix Code Description UP32A Digital Indicating Controller (Power supply: 100-240 V AC) (provided with retransmission output or 15 V DC loop power supply, 2 DIs, and 3 DOs) Type 1: Basic -0 Standard type Type 2: Functions 0 None Type 3: Open networks 0 None Display language(1) -1 English (Default: […]

Bộ điều khiển JZKX-8200

Bộ điều khiển JZKX-8200 Bộ sạc accu High frequency switch rectifier – XJ Power ZZG23 Cuộn đóng Closing coil cho máy cắt 6.6kV GE VB-12 Cuộn đóng Closing coil cho MC GE M-Pact MPD31W10 Cuộn mở Shunt trip cho máy cắt 6.6kV GE VB-12 Cuộn mở máy cắt 400V Shunt trip cho MC GE M-Pact […]

Chổi than EG571

Chổi than EG571 Bóng đèn cao áp 220V-160W (trực tiếp E27) 220V-160W (Đui trực tiếp E27) Bóng tín hiệu 220V-10W (Có mẫu) 220V-10W; Đui ngạnh B15 Bóng tín hiệu 110V-8W (Có mẫu) 110V-8W; Đui ngạnh B15 Bóng đèn tín hiệu 60V-50MA KM-60-55; 60V-50mA Chổi than 10×12.5×32 EG571; KT 10×12,5×32 Chổi than máy phát Morgan (634-22x30x60) […]

Nhà phân phối Vega

Nhà phân phối Vega đại lý vega | thiết bị đo mức vega | cảm biến vega | bộ đo mức vega PSSR68.XXEGD2HKMAX CLM223-CD0505 CL63.XXFGSHKMXX 980 PS61.XXBYDHKMXX MT31.XX1VDNXX DIS81.ACIVNMAAX SWING61.DAGAVXURL DIS11EX.X PSWL61.XXBXDHKTX 10m PSSR68.XXDGD2HKMXK PS68.XXK1O2HAMXX PS62.DKEAK3HDMAX VB63.XXAGDRKMX 1000mm BR52.XXGP1AHAMAS PS67.XXBXXHKMXX SG51.XXSGATPM PS66.XXHFCHHAMAX PS68.XXEFEHHAMAX MT31.XX1VDNXX SN62.XXAGHKMXX BR52.XXFT1FHVMXH SWING61.DAGAVXURL

Xi lanh CKD

Xi lanh CKD CKD M4GB180-CX-T53H-10-3, CKD M4GB180-CX-T53H-8-3, CKD MNRJB500B-MX-7 CKD MRL2-20-700, CKD MRL2-25C-350, CKD NRJB500B-SSC6-L CKD NRJB500-NE, CKD NRJB500-NEL, CKD RV3D10-90-45-SR-U CKD SCM-FA-25D-150-TOH-D, CKD SCM-FA-25D-200-TOH-D, CKD SCM-U-CA-20D-25-TOH-D CKD SLW-10A-H, CKD SMD2L-DA-1605-K0OH-H-N, CKD SMD2-L-DA-16-15-KOA-D CKD SMD2-L-DA-20-50-KOH-D, CKD SSD-KL-12-55-TOH-D, CKD SSD-L-12-30-TOV-R CKD SSD-L-12-5, CKD SSD-L-16-20-TOV-D, CKD SSD-L-16-5-TOH-D CKD SSD-L-16-5-TOH-R, CKD SSD-L-16-5-TOH-R-N, CKD SSD-L-20-10-TOV-H CKD SSD-WL-20-15-N-5, CKD SSD-WL-20-15-TOV-D-N-TOV-H, […]

Đại lý xi lanh SMC

Đại lý xi lanh SMC SMC C-11.2 SMC C-12.5 SMC C-14 SMC C-17 SMC C-18 SMC C-22 SMC C-26 SMC C-27 SMC C-29 SMC C-36 SMC C-36-1B SMC C-4 SMC C-42 SMC C-5 SMC C-5F SMC C-6 SMC C-7 SMC C-7(CY3R) SMC C-7F SMC C-8 SMC C-9 Xi lanh CQ2B50-50DMZ Xi lanh CQ2B40-50DZ Xi lanh […]

Đại lý khởi động từ ABB

Đại lý khởi động từ ABB Khởi động từ AX09-30-10-81 1SBL901074R8110 Khởi động từ AX09-30-01-81 1SBL901074R8101 Khởi động từ AX09-30-10-83 1SBL901074R8310 Khởi động từ AX09-30-01-83 1SBL901074R8301 Khởi động từ AX09-30-10-84 1SBL901074R8410 Khởi động từ AX09-30-01-84 1SBL901074R8401 Khởi động từ AX09-30-10-36 1SBL901074R3610 Khởi động từ AX09-30-01-36 1SBL901074R3601 Khởi động từ AX09-30-10-80 1SBL901074R8010 Khởi động từ AX09-30-01-80 […]

Đại lý cung cấp Azbil

Đại lý cung cấp Azbil Azbil MVC30A-3VXX-FXP211-T1 Azbil MVC30A-4VXX-FXP211-T1 Azbil MVC30A-8VXX-FXP211-T1 Azbil MVC30A-AVXX-FXP211-T1 Azbil C15TR0TA0400 Azbil C15TR0TA04D0 Azbil C15TR0TA04Y0 Azbil C15TR0TA0500 Azbil C15TR0TA0600 Azbil C15TR0TA06D0 Azbil C15TR0TA06Y0 Azbil C15TR0TD0000 Azbil C15TR0TD00Y0 Azbil C15TR0TD0100 Azbil C15TR0TD01D0 Azbil C15TR0TD0200 Azbil C15TR0TD0300 Azbil C15TR0TD03D0 Azbil C15TV0LA0000 Azbil C15TV0LA00D0 Azbil C15TV0LA0100 Azbil C15TV0LA01D0 Azbil C15TV0LA0200 Azbil C15TV0LA02D0 Azbil C15TV0LA0300 […]